Ar yra Skaistykla

Paklausė Irena Rugsėjo 6, 2018 Tema: Religija
Laba diena.Norėčiau paklausti katalikų bažnyčios nuomonės dėl Skaistyklos.Baptistai remdamiesi šv.Raštu aiškina, kad yra Dangus ir Pragaras, o Skaistyklos nėra.Kaip apginti Katalikų bažnyčios man nuo vaikystės žinomą išaiškinimą?
Komentavo Orchus Rugsėjo 7, 2018
♦ Kiekvienas katalikas skaito šį Katekizmą http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003_p2008-2009gv/

Pavyzdžiui:
[...]
III. Galutinis nuskaistinimas – skaistykla
1030  Tie, kurie miršta Dievo malonėje ir draugystėje, tačiau nepakankamai nuskaistinti, nors ir yra tikri dėl savo amžinojo išganymo, po mirties kentėdami nusiskaistina, kol taps tokie šventi, jog galės įeiti į dangaus džiaugsmą.

1031  Tą galutinį išrinktųjų nuskaistinimą, visiškai kitokį, negu pasmerktųjų bausmė, Bažnyčia vadina skaistykla. Bažnyčia išdėstė tikėjimo mokslą apie skaistyklą, ypač Florencijos622 ir Tridento623 Susirinkimuose. Bažnyčios Tradicija, pasiremdama kai kuriais Šv. Rašto tekstais,624 kalba apie nuskaistinančią ugnį:

Kadangi Tas, kuris pats yra Tiesa, tvirtina, jog piktžodžiaujančiam prieš Šventąją Dvasią nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime (Mt 12, 32), tai reikia tikėti, kad iki [Paskutiniojo] teismo dar egzistuos kai kurias lengvas nuodėmes apvalanti ugnis. Tas Šv. Rašto posakis leidžia suprasti, kad vienos kaltės gali būti atleistos šiame, kitos – būsimajame gyvenime.625
1032  Tas mokymas taip pat remiasi maldų už mirusius praktika, apie kurią kalba ir Šventasis Raštas: „Todėl jis [Judas Makabiejus] ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš [...] nuodėmės“ (2 Mak 12, 46). Nuo pat pradžios Bažnyčia gerbė mirusiųjų atminimą ir meldėsi už juos, ypač aukodama Eucharistijos auką,626 kad nuskaistinti jie galėtų palaimingai regėti Dievą. Mirusiųjų labui Bažnyčia dar ragina skirti išmaldą, atlaidus bei atgailos darbus:

Pagelbėkime jiems ir juos minėkime. Jei Jobo sūnus nuskaistino jų tėvo auka,627 kodėl mes turėtume abejoti, kad mūsų aukos už mirusius gali juos paguosti? Nedvejokime pagelbėti iškeliavusiems ir aukoti už juos savo maldas.628
[...]

http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N14396.html

♦ Šv. Raštas / I kor 3:
10 Pagal Dievo man suteiktą malonę aš, kaip išmintingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato.
11 Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus.
12 Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, –
13 kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas.
14 Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį.
15 O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį.

Populiariai:
♦ SKAISTYKLA – APVALANČIOJI DIEVO MEILĖ
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-07-15-skaistykla-apvalancioji-dievo-meile/85389

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Rugsėjo 8, 2018
Papaudę ant nuorodos rasite Bažnyčios mokymą apie Dangų, pragarą, skaistyklą.

http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N14396.html#in624
Užduoti Klausimą

Temos


...