Kodėl nesimeldžiame už piktąjį?

Paklausė Regina Birželio 21, 2018 Tema: Malda
Garbė Jėzui Kristui. Dievas suteikė savo kūriniams laisvą valią. Jeigu žmogus nusisuka nuo Dievo, mes meldžiamės už jį prašydami Dievo, kad jis apšviestų tam žmogui protą, kad jis norėtų vėl atsisukti į Dievą. Kodėl nesimeldžiame, kad apšviestų piktąją dvasią ir ji norėtų vėl garbinti savo kūrėją?
Komentavo Orchus Birželio 25, 2018
Esti toks leidinys — Katalikų Bažnyčios Katekizmas [o kad kas jį skaitytų...]:

<...>

II. Angelų nuopuolis

391  Mūsų pirmiesiems tėvams apsisprendžiant būti neklusniems, girdėjosi gundantis, Dievui prieštaraujantis balsas, iš pavydo įstūmęs juos į mirtį. Šventasis Raštas ir Bažnyčios Tradicija jį priskiria puolusiam angelui, vadinamam šėtonu, arba velniu. Bažnyčia moko, kad iš pradžių tai buvo Dievo sukurtas geras angelas. „Nors velnias ir kiti demonai buvo Dievo sutverti iš prigimties geri, tačiau jie patys pasidarė blogi.“

392  Šventasis Raštas kalba apie šių angelų nuodėmę. Tas „nuopuolis“ – tai tų sukurtųjų dvasių, visiškai ir neatšaukiamai atmetusių Dievą ir Jo karalystę, laisvas nuosprendis. To maišto aidą girdime mūsų pirmiesiems tėvams tartuose gundytojo žodžiuose: „Būsite kaip Dievas“ (Pr 3, 5). Velnias yra „nuodėmėse nuo pat pradžios“ (1 Jn 3, 8), tai „melo tėvas“ (Jn 8, 44).

393  Angelų nuodėmė negali būti atleista dėl neatšaukiamo jų nuosprendžio, o ne dėl to, kad trūktų begalinio Dievo gailestingumo. „Nebėra jiems atgailos po nuopuolio, kaip žmogui jos nebėra po mirties.“

394  Šventasis Raštas liudija pražūtingą įtaką to, apie kurį Jėzus sako, kad „jis nuo pat pradžios buvo galvažudys“ (Jn 8, 44), net gundė Jėzų atsisakyti iš Tėvo gautos pasiuntinybės. „Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų“ (1 Jn 3, 8). Pražūtingiausių pasekmių turėjęs velnio darbas buvo melagingas gundymas, paskatinęs žmogų nepaklusti Dievui.

395  Tačiau šėtono galybė nėra begalinė. Jis yra tik kūrinys, galingas, nes grynoji dvasia, bet vis dėlto kūrinys: jis negali sutrukdyti Dievo karalystės kūrimo. Nors šėtonas veikia pasaulyje iš neapykantos Dievui ir Jo karalystei Jėzuje Kristuje ir nors jo veikla padaro labai daug dvasinės, o netiesiogiai ir fizinės žalos kiekvienam žmogui ir visuomenei, Dievo apvaizda, galingai ir švelniai vadovaujanti žmogaus ir pasaulio istorijai, vis dėlto tai leidžia. Dievo leidimas velniui veikti yra didelis slėpinys, tačiau mes žinome, kad „viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28)...

http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N117FE.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Dievo leidimas velniui veikti yra didelis slėpinys“. Gal jam leista veikti, kaip vilkui miške, kad palaikytų žmonijos „kondiciją“?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Birželio 26, 2018
Tai amžinas jų apsisprendimas ir neklusnumas Dievui. Tikiu padės ir šis straipsnis

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-01-16-renzo-lavatori-velnias-krikscioniskoje-pasauleziuroje/3385
Užduoti Klausimą

Temos


...