kunigas kavinėje

Kaip atskirti, kada yra pagrįstas, pamatuotas liūdesys, o kada jau savigaila? Savigaila - nuodėmė? O liūdesys?

paklausė anonimas Gruodžio 26, 2011 Tema: Nuodėmė
pakeista tema Raimonda Sausio 30, 2012

Atsakymų: 1

Yra keletas momentų, kur pasireiškia liūdesys ir savigaila. 

Pradėkime nuo svarbiausio dalyko. Jei esat tiknintis asmuo, tai, manau, sutiksit, kad eate ir nuodėmingas, nes Jėzus numirė už nusidėjėlius. Gyvendami gyvenimą suvokiame savo trapuma ir kviečiame daryti atgailą - radikalų apsisprendimą keisti savo gyvenimą, sugrįžti pas Dievą, pasitikint Jo malonės veikimu, nes patys savo jėgomis to padaryti negalime. Šį atsivertimą lydi skausmas ir liūdesys, kurį Bažnyčios tėvai vadino animi cruciatus (dvasios sielvartaas), compunctio cordi (širdies graudulys). Yra liūdna, kad savo nuodėmėmis esu prisidėjes prie Jėzaus kančios ir skausmo, bet šalai gali slankioti pagunda imti ir pradėti savęs gailėtis. Ypatingai jei mes turime kokių nors ydų, kurios vėl ir vėl pasikartoja. Taigi reikia tokiam nusivylimui ir savogailai neapsiduoti, nes ji tmapa kliūtimi į atsivertimą.

Liūdesys yra teisingas, kai susiduriame su savo ar kitų padarytu blogiu. Būtų keista, jei plotumete rankomis, kad kaimyno namas sudegė, ar jus iš darbo atleido. 

Liūdesys yra kai ateina koks nors sunkus išbandymas, kaip liga, artimo žmogaus netektis. Iš savo patirteis galiu pasakyti, kad tokiose situacijose svarbu šauktis Dievo, prašyti jo paguodos ir ramybės. Tą asmeniškai patyriau, kai staigiai ir netikėtai mirė mano mama, prašiau Die vo tik Ramybės ir jos man davė su kaupu. Ji lydi iki šiol. Šalia Dievo tiesog negali būti liųdesys, todėl aš esu įsitikinės, kad Jį pasikvietus, todėl jo laikui bėgant arba kartais ir iškart nelieka.

atsakė kun. Vytautas Gegužės 28, 2012

Temos


Draugai

...