Kodėl Senojo Testamento Koheleto knyga persmelkta skepsio, jeigu to meto žydai turėjo ypatingai glaudų ir konkretų ryšį su Dievu?

Paklausė Vytautas Kovo 7, 2018 Tema: Religija
Koheleto arba Ekleziasto knyga skleidžia abejones žmogiškos egzistencijos prasme, kupina pesimizmo, netikrumo ir beprasmybės nuojautų, nors tais laikais (III amžiuje pr. Kr.) žydai lyg ir neturėjo pagrindo abejoti, kad juos gano Dievas, nes ne kartą yra patyrę antgamtinių kontaktų su Dievu (nors ir netiesioginių).
 Iš kur tad pas Koheletą tokios skeptiškos nuotaikos?
Komentavo Πέτρος Kovo 30, 2018
Gerb. Vytautai, siūlyčiau gilintis į Jėzus žodžius Evangelijoje pagal Joną, o ne kapstytis senovės žydų legendose, kurios yra vietomis nukopijuotos iš šumerų :)
Be to, žydų ST neturi jokio ryšio su krikščionybe. Absoliučiai jokio; nors bažnyčia iš paskutiniųjų stengėsi tą ryšį "pritempti už ausų" :)
Komentavo TomasG Kovo 31, 2018
Na nėra ten daug depresijos. Išminčiaus pasvarstymai, pamokymai perspėjimai.
Yra ir neblogų gairių:
Koh9. 7 Taigi eikš, su džiaugsmu valgyk savo duoną ir linksma širdimi gerk savo vyną, nes Dievas jau seniai patvirtino, ką darai. 8 Tebūna tavo drabužiai visuomet šviežiai išplauti, tenestokoja tavo galva kvapaus aliejaus! 9 Mėgaukis gyvenimu su žmona, kurią myli, per visas savo trapaus gyvenimo dienas, kurias jis tau po saule suteikia, – per visas savo trapias dienas! Tai yra tavo dalis gyvenime ir tame triūse, kuriuo triūsi po saule. 10 Visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis, nes nebus jokios veiklos, jokių sumanymų, jokio žinojimo, jokios išminties Šeole, į kurį esi pakeliui...
Apie šeolį mums katalikams jau duotas kitas pažadas

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Birželio 1, 2018
Kaip ir visas Šventasis Raštas, Koheleto knyga polemizuoja su mintimis, kad žemiškoji gerovė gali būti žmogaus prasmės ir laimės tikslu arba pagrindu. Iki mūsų dienų istorija dar daugiau prisipildė Dievo buvimo, pagalbos ir malonės įrodymų, tačiau žmonėse vis tiek labai daug netikėjimo, nusivylimo ir abejonių. Žemiškoji gerovė žmogiškosios būties problemos neišsprendžia - apie tai ir kalba Koheleto knyga.
Užduoti Klausimą

Temos


...