Kam reikėjo keisti maldos žodžius?

Paklausė anonimas Gruodžio 10, 2017 Tema: Malda
GJK. Kodėl reikėjo pakeisti maldos " Tikiu į Dievą Tėvą" žodžius ir padaryti šią maldą sudėtingesne? Kokia to nauda ir prasmė? Kas tą naują maldą sukūrė? Juk paprastiems žmonėms, vaikams žymiai lengviau išmokti trumpesnę maldą buvo. Ar tikrai svarbu kokius ir kiek žodžių ištari, o ne kaip tuos žodžius tari ir kaip juos viduje jauti? Ir iš vis, ar manote, kad kažkieno kito užrašytos maldos iš maldaknygių yra vertingesnės, nei asmeninė žmogaus malda, kuri eina iš širdies?
Komentavo Πέτρος Gruodžio 11, 2017
Malda "Tikiu į Dievą Tėvą", trumpesnis variantas, apie kurį kalbi, kažkada buvo dirbtinai surumpintas pačios katalikų bažnyčios.

O tas ilgesnis variantas - "Tikiu į vieną Dievą", yra arčiau originalaus, kurį nuo seno naudoja stačiatikių bažnyčia.
Komentavo Orchus Gruodžio 15, 2017
užrašytos maldos yra daug vertesnės, Bažnyčios patikrintos ir aprobuotos (kaip kokie vaistai, dvasiniai vaistai, saugūs vaistai), o žmogaus asmeninė malda?... Gi žinome, kas dažnai išeina iš žmogaus širdies, ko žmogus savo asmeninėje maldoje prašo... Dažnai – ir netinkamų dalykų... Belieka stebėtis ar / ir džiaugtis, kad Dievas tokių maldų neišklauso...

Mt 15:19  Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai...

Dar pridėkime – ir puikybė, savanaudiškumas, godumas...

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Gruodžio 11, 2017
Pirma, kas krenta į akis, tai patogumo ieškojimas, antra, nenoras keistis. Trečia, asmeninė malda tikrai reikalinga ir naudinga, o dėl Nikėjos - Konstantinopolio Tikėjimo simbolio, kuris atnešė jums susierzinimą, tiesiog niekas deramai neišaiškino, kad ši malda yra pirmoji naudota šv. Mišiose nuo ketvirto amžiaus pradžios. Už daugelį šios maldos sakinių ar net žodžių pirmieji Bažnyččios tėvai yra kovoję ilgais disputais ir net persekiojimais. Šioje maldoje sudėta visas mūsų Bažnyčios tikėjimo lobis. Jei sunku išmokti, visada galima šią maldą turėti po ranka pavyzdžiui atsispausdinus. Pateikiu abiejų tikėjimo išpažinimų tekstus ir trumpus paaiškinimus
http://www.katalikai.lt/index.php?id=155
Užduoti Klausimą

Temos


...