Ar šventojo apaštalo Pauliaus skleistą neapykantą viskam, kas kūniška, ir menkinamą požiūrį į šeimos kūrimą reikėtų traktuoti kaip Dievo Žodžio imperatyvą?

Paklausė Vytautas Lapkričio 28, 2017 Tema: Lytiškumas
Šventasis apaštalas Paulius savo pamokymuose ne tik niekino kūną, tarytum kūnas būtų tik priedėlis prie sielos, tačiau, kalbėdamas apie pašaukimą kurti šeimą, jis leidžia suprasti, kad tai galima daryti tik iš bėdos, jeigu silpna valia, o kur kas kilniau gyventi skaistų gyvenimą be šeimos.  Šeimoje kūniška meilė šv. Pauliui neatrodo svarbiu veiksniu santuokinės priesaikos išpildymui ir dviejų asmenų bendrystei pačiame giliausiame būties lygyje, o tik Dievo įsakymo „ Būkite vaisingi ir dauginkitės" vykdymas. Žodžiu, kūniškos meilės paskirtis - tik vaikų pradėjimas ir daugiau jokių ten švelnumų.
 Bažnyčia gi moko visai kitaip. Žmogaus kūnas yra toks pat svarbus kaip ir siela. Kūniška meilė galima ne tik planuojant pradėti vaiką (natūralus šeimos planavimas suponuoja kūnišką meilę nevaisingomis dienomis, vengiant vaiko pradėjimo, tačiau ir pilnai neužblokuojant tokios galimybės dirbtiniais barjerais).
 Žinoma, šį Šventojo apaštalo Pauliaus mokymą būtų galima nurašyti tik kaip jo asmeninę kategorišką nuomonę, kuri nėra imperatyvi, tačiau juk Šventojo Rašto teiginiai - Tai apreikštas Dievo Žodis, kur niekas nepasakoma šiaip sau.  Ar galima sau leisti laisvai interpretuoti kategoriškus Šventojo Rašto teiginius, suteikiant jiems švelnesnę reikšmę? Pvz., ar galima akimis trumpam pasigrožėti gatvėje sutiktos nepažįstamos moters dailiu kūnu, kuris galbūt per daug gundančiai pateiktas, ir po neišlupti sau akies?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Gruodžio 7, 2017
Žvelgiant į patrauklią moterį (vyrą) svarbiausia nepamiršti, kad tai yra ne geismo ir malonumo objektas, o turintis žmogiškąjį orumą ir laisvą valią asmuo, vertas pagarbos. Kai tuos dalykus prisimeni, tai ir be šventųjų raštų interpretacijų galima išvengti nuodėmės.
Užduoti Klausimą

Temos


...