Ar galima tapatinti Toroje užkoduotus 613 Dievo įsakymų (Mitzvot) su Mozei ant Sinajaus kalno perduotu Dievo Įstatymu, užrašytu ant molinių plokščių?

Paklausė Tema: Religija
Ar galima tapatinti Toroje užkoduotus 613 Dievo įsakymų (Mitzvot) su Mozei ant Sinajaus kalno apreikštu Dievo Įstatymu, užrašytu ant molinių plokščių? Berods, jau gerokai vėliau, šv. Augustinas tą Mozei apreikštą Įstatymą susistemino į Dešimties Dievo įsakymų (Dekalogo) sutrumpintą sąvadą? O kaip tada su likusiais 603 Dievo įsakymais (figūruojančiais ar tai rašytinėje Toroje (Tanache), ar tai žodinėje (Talmude))?
 Ar Mozė nuo Sinajaus kalno parsinešė 613 Dievo įsakymų, įrašytų molinėse plokštėse, ar mažiau?  
 Galbūt iš tų 613 Penkiaknygėje figūruojančių įsakymų tik nedidelė dalis susijusi su esminėmis Prigimtinio moralinio įstatymo nuostatomis, tikėjimu, religija, o visi kiti daugiau susiję su buitiniais dalykais?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Šv. Augustinas naudojosi Bažnyčios pripažinta Biblija ir jokių patobulinimų joje neatliko. Kaip moko Jėzus, visi ir bet kokie Dievo įstatymai tik paaiškina ir papildo svarbiausiąjį, net vadinamą "vieninteliu" įsakymu: mylėti Dievą visu protu, visa širdimi ir visomis jėgomis. Antrasis svarbiausias - mylėti artimą, kaip save patį. Visi kiti įstatymai ir pamokymai šiuos svarbiausius paaiškina ir smulkiau nurodo, kaip juos vykdyti, todėl aktualūs yra tie, kurie konkrečioje vietoje konkrečiam asmeniui padeda laikytis pagrindinės minties. Pagal tai pasirenkama, kas aktualu ir naudinga. Tai religiniu požiūriu, o moksliniu požiūriu galima įvairius dalykus sisteminti, tyrinėti jų raidą ir prasmę įvairiais atžvilgiais.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...