šv. sakramentas

Paklausė anonimas Liepos 13, 2011 Tema: Komunija
Prisimenu, kažkada gale mišių iškeldavo į viršų šv. sakramentą, o kodėl dabar to nedaro? Kodėl nepagarbinamas šv. sakramentas?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Liepos 13, 2011
Pagal dabartinius nuostatus negalima išstatyti Švč. Sakramento tik palaiminimui su juo. Jei jis išstatomas, tuomet turi būti skiriama laiko adoracijai. Šiaip turėtų būti Švč. Sakramentas garbinamas Pirmaisiais mėnesių Penktadieniais, Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais (patartina net daryti procesiją su Švč. Sakramentu). Yra parapijų, kur Švč. Sakramentas išstatomas adoracijai po Votyvos ir uždaromas prieš Sumą. Yra parapijų, kur Švč. Sakramentas garbinamas nuolat (pvz. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoj jau 10 metų :) ).

Jei konkrečioje parapijoje niekada nebūna Švč. Sakramento adoracijos, kalbinkit kleboną, prašykit, kad būtų (gražiai, ne su priekaištais ir kaltinimais :) )
Paklausė anonimas Birželio 5, 2013 Tema: Komunija kas yra šv.Sakramentas?
Užduoti Klausimą

Temos


...