kunigas kavinėje

Ooo ką daryt jei tavo parapijoje vyksta mokinių katechezė?

Rodos viskas ir labai puiku, bet tik čia choras dar normaliai ragina visus melstis, o kunigo bendravimas tai skirtas tik vaikams besiruošiantiems sakramentui. Tai raginimas sekmadieniais lankyti Mišias yra raginimas ne švęsti sekmadienį, bet treniruotis asketiškai ir gal net atsisėsti su ausų kaištukais.... O gal reik traukiniu sekmadieniais važiuot Kaunan, Vilniun ar Kretingon? Yra parapijoje Mišios ir kitų laiku, bet ten jau kitas choras bando įvaldyt klasika katalikšką taip, kad tų Mišių lankyt nesinori jau tikrai...  Tai va, sekmadienis bažnyčioje moko tik askezės ir joks tai Kristaus Prisikėlimo šventimas
paklausė kvailys Lapkričio 1 Tema: Bažnyčia

Atsakymų: 1

Griovimu ir atmetimu yra naikinama ir netenkama, dėl to - nuskurstama ir stokojama. Nors Jūsų pasirinktas vardas ir nesiderina su išmintimi, tačiau vertėtų pasitengti suprasti, kad tik pačiam kuriant ir priimant kitų kuriamą gėrį (nors nei pats, nei kiti nesukurs nieko pilnai tobulo), galima kažką turėti ir džiaugtis. Neigdamas ir atmesdamas žmogus eina į kančią ir neviltį.
atsakė kun. Vytautas B. Lapkričio 28

Temos


Draugai

...