Reformacija ir Katalikų Bažnyčios elgesys

Paklausė anonimas Rugsėjo 26, 2017 Tema: Religija
Katalikų bažnyčia buvo paskelbusi (o gal dar ir yra) Martyną Liuterį eretiku, vien todėl, kad jis norėjo, jog Bažnyčia nustotų vogti iš žmonių (per indulgencijas) ir būtų laikomasi iš tikrųjų krikščioniškųjų vertybių, kurių dabar yra laikomasi ne tik Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje, bet ir Katalikų Bažnyčioje. Ar nebuvo nuodėmė tai, ką tuo metu darė Katalikų bažnyčia, kai persekiojo kitaip mąstančius (taip pat ir Liuterį, kuriam pavyko pasislėpti), degino juos ant laužų, iš jų šaipydavosi (tam juk buvo įkurta Inkvizicija) ir ar neturėtų už tai Katalikų Bažnyčia atsiprašyti bei paskelbti tų veiksmų neteisėtais?
Komentavo TomasG Spalio 13, 2017
Visagalis gina persekiojamojo teises, net kai teisusis persekioja neteisųjį (kažkur ST parašyta).
Gaunasi dar blogiau tam neteisiajam jeigu persekioja teisųjį.

Kiek suprantu, popiežius atsiprašinėja bažnyčios vardu.

http://www.lcn.lt/bzinios/bz0005/005bp3.html

Jeigu Lietuvos Vyskupų konferencija paskirtų (gal jau psakyrė) per metus vieną (ar daugiau) dienų atgailai už bažnyčios padarytas kaltes, gal numaldytų nuskriaustųjų priekaištus juolab ir išėjusiems Anapilin gal tuo pagelbėtų
Komentavo Orchus Spalio 19, 2017
Šventoji Katalikų Bažnyčia save skelbia esant nusidėjėlių bažnyčia,- jau vien to gana... Šventoji Katalikų Bažnyčia bandė anuometėmis priemonėmis [pasmerkime dar ir mediciną, kam anuometėmis priemonėmis gydė anuomečių žmonių kūnus... O ir nūdienos medicinos [ir ne tik medicinos!] priemonės po 100 metų atrodys barbariškos...] išgelbėti nusidėjėlių sielas iš amžinosios pražūties... neklysta tik tas [ar tikrai neklysta?], kas nieko neveikia dėl žūstančių brolių ir seserų... Neveiklumas būtų buvęs ne mažesnis nusižengimas...

Kitą vertus, Jėzus atėjo dėl nusidėjėlių, o ne dėl šventųjų...

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Spalio 15, 2017
Gaila, jog nežinote, jog jau šv. Jonas Paulius II už visa tai atsiprašė.
http://www.lcn.lt/bzinios/bz0005/005bp3.html
Užduoti Klausimą

Temos


...