Išgydymo sakramentų veiksnumas

Paklausė Gintas Rugsėjo 13, 2017 Tema: Visi kiti
GJK. Ar Išgydymo Sakramentai praktiškai neveiksnūs, jei gydymus praveda pasauliečiai ? Kunigai,Vyskupai  neturi galios? Kam reikalingas toks " įtartinų"  žmonių, kaip Marcin Zelinski  dvasinės intervencijos Lietuvoje? Ar tai nenumenkina  K. Bažnyčios, kunigų, vyskupų Dievo Šv. Dvasios veikos mūsų dvasiai?
V.J.Kristus gydė paslapčia, liepė niekam nepasakoti. Šis gi  reklamuojasi, kur tik gali, renka liūdijimus po kiekvieno  psichologinio poveikio žmonėms. Žmonės įsiteigia, kad pagydomi, kad nereikia metalo  protezų jų kūnuose. Tačiau teko sutikti  , kad jie vėl  pasijunta tokiais pačiais ligoniukais, nusivilia Dievu, nepavyksta operacijos dėl pasąmonėje įvestos kitos, kad "pagydyti".
Ar Krikšto Sakramentas taip pat neveiksnus, jei genetinė liga pasak Marcino yra piktosios dvasios atnešta, kuri net po krikšto neprapuola?
   Medicinos gydytojai nuteikiami priešiškai ligonio atžvilgiu, jei pasak Marcino kiekviena liga yra PIKTOSIOS DVASIOS IŠDAVA.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 22, 2017
Apaštalas Paulius yra rašęs, kad kiekvienam suteikiama Šventosios Dvasios dovana Bažnyčios labui: kam mokymo, kam gydymo ir taip toliau. Jei gydymo dovaną arba pasiuntinybę turintis žmogus imasi dar ir mokymo misijos, dažnai nusišneka ir veda į klaidą arba atstumia nuo tikėjimo ir Bažnyčios. Viena iš populiariausių klaidų visais laikais - tai kurio nors dalyko suabsoliutinimas, kai koks nors pamaldumas, tarnystė ar malonė pateikiami kaip svarbiausi, absoliučiai būtini ir taip toliau. protingai ir proporcingai priimant visas Dievo dovanas ir pamaldumo kelius Bažnyčioje, daugelis dalykų atsistoja į savo vietas. Tarp kitko, ir Jėsaus prikeltieji iš numirusių bei pagydytieji žmonės taip pat seniai visi išmirę.
Užduoti Klausimą

Temos


...