Apie pasaulietį gydovą Marcin Zielinski

Paklausė Marijanė Rugsėjo 7, 2017 Tema: Nuodėmė
G J K . Teko dalyvauti okultistų ir  pasauliečio iš Lenkijos Marcin Zielinski  išgydymo seansuose . Abiejuose renginiuose  kalbama, kad gydo Dievas. Abiejuose pasireiškia extrasensorika, kiti tiesiog daromi tokiais jautruoliais. Ar tokie dalykai nemenkina Dievo Bažnyčios , kunigų , jei žmonės  taip gydomi dėl gydymo? Abiejuose seansuose viskas vyksta  panašiai, išskyrus nebūna  to neaiškaus kalbėjimo, kuris neva " kitomis kalbomis".Tuose seansuose žmonės hipnotizuojami kartojant daug kartų tą patį : Dieve duok, daugiau duok, dar duok ir t. t. Liūdija, kad pagerėjo. Bet kažkodėl niekas neprapuolė nors ir prašo. Po hipnozių vyksta tas pats. Klausimas: Kodėl Lietuvoje nėra pasauliečių  gydovų, o tik įsileidžiama iš kitur? Kunigai sako mums tikintiems, kad neiti pas extrasensus. Iš užsienio tokie toleruojami? Ką daryti  krikščioniui žmogui, kuris jaučia kitų ligas, o yra smerkiamas , kad ekstrasensas. Ar kaltas, kad toks jis yra? Gal Bažnyčia perlenkia lazdą šiuo klausimu? Kodėl negydo tada kunigai ir egzorcistai? Dėkui.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 22, 2017
Lietuvoje taip pat vyksta anksčiau vadintos charizmatinėmis, į Šventąją Dvasią orientuotos pamaldos, o dabar dažnai vadinamos gydymo,užtarimo arba išlaisvinimo pamaldomis. Jų metu prašoma išgijimo ir kitų malonių, kalbama "kitomis kalbomis", pargriūvama ir taip toliau. Bažnyčia ne viską rekomenduoja ar juo labiau, įsako visiems tikintiesiems , bet leidžia pasirinkti iš tų dalykų, kurie vieniems keisti, o kitiems priimtini. Žinoma, Bažnyčia budi, kad įvairiausi pamaldumai išliktų krikščionybės ribose. Zielinskis tikriausiai turi savo vyskupo siuntimą atsidėti charizmatinei gydymo tarnystei, o Lietuvoje, kiek žinoma, tokie įgaliojimai pasauliečiui dar nėra suteikti. Tai netrukdo, kad Bažnyčios siuntimą turintis pasaulietis galėtų tarnystę vykdyti mūsų šalyje.
Užduoti Klausimą

Temos


...