Kas gali būti krikšto tėvais?

Paklausė anonimas Liepos 1, 2011 Tema: Krikštas
Kas gali būti krikšto tėvais? Kokios yra būtinos sąlygos, kad žmonės galėtų būti krikšto tėvais?

Atsakymų: 1

Atsakė Audrius Liepos 2, 2011

Kan. 872 – Krikštijamajam, kiek tai yra įmanoma, yra parenkamas krikštatėvis. Jo pareiga yra suaugusį krikštijamąjį įvesti į krikščioniškojo gyvenimop paslaptis, o jei tai kūdikis, tai kartu su tėvais nešti jį krikštui, o taip pat pagelbėti, kad kriktytasis gyventų krikštui atitinkantį krikščionišką gyvenimą ir ištikimai vykdytų su šiuo gyvenimu susijusias pareigas.

Kan. 873 – Krikštui gali būti paimta vienas krikštatėvis ar viena krikštamotė, arba abu kartu.

Kan. 874 – §1. Kad kas galėtų būti krikštatėviais, reikia, kad:

1. Jis šiam reikalui būtų pakviestas paties krikštijamojo arba jo tėvų, arba tų, kurie teisėtai užima tėvų vietą, arba, jų nesant, tai klebono ar krikšto teikėjo. Be to jis turi būti tam reikalui tinkamas ir pasiruošęs vykdyti prisiimtas pareigas;

2. Būtų sulaukęs 16 metų, nebent diecezinio vyskupo būtų nustatyta kita amžiaus riba, arba klebonui ar krikšto teikėjui matytųsi, jog dėl teisėtos priežasties galima padaryti išimtį;

3. Būtų katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir priėjęs prie pirmos išpažinties ir komunijos. Taip pat jis privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamas pareigas;

4. Nebūtų nubaustas jokia teisėtai uždėta ar nustatyta kanonine bausme;

5. Nebūtų krikštijamojo tėvu ar motina.

§2. Nekatalikų Baažnyčioje pakrikštytasis į krikštą kviečiamas tik kaip liudininkas ir tik su krištatėviu kataliku.

Paklausė anonimas Rugpjūčio 30, 2011 Tema: Santuoka krikšto tėvai be santuokos sakramento
Paklausė anonimas Gegužės 7, 2012 Tema: Krikštas Ar gali katalikas krikštyti vaiką stačiatikių cerkvėje?
Paklausė anonimas Birželio 4, 2013 Tema: Krikštas Ar įtėviai gali būti krikšto tėvais?
Paklausė Emilija Birželio 1, 2014 Tema: Krikštas Ar gali būti 4 krikšto tėvai?
Paklausė Gintare Spalio 6, 2014 Tema: Krikštas Ar krikstateviu gali buti senelis? Aciu
Paklausė Jūratė Kovo 24, 2015 Tema: Krikštas Ar gali buti tie patys kriksto tevai abiem sesutems?
Paklausė Klaustinukas Kovo 16, 2016 Tema: Krikštas Ar gali kriksto tevas buti issiskyres
Paklausė Edita Vasario 16, 2017 Tema: Krikštas Ar gali buti vienas kriksto tevas ir du liudininkai?
Paklausė Linas Balandžio 9, 2017 Tema: Krikštas Ar gali buti krikstateviu sunus is pirmos santuokos?
Paklausė Akvile Vasario 27, 2018 Tema: Krikštas Ka kriksto liudinikas atlieka kriksto apeigose?
Paklausė Vaida Rugpjūčio 2, 2018 Tema: Krikštas Ar gali krikšto tėvais būti nesusituokę žmonės?
Paklausė Rasa Rugsėjo 22, 2018 Tema: Krikštas Kas gali buti kriksto tevu
Paklausė Kristina Gruodžio 29, 2018 Tema: Krikštas Ar kriksto tevai gali buti susituoke tik civiline santuoka ?
Paklausė Ilma Sausio 5, 2019 Tema: Krikštas Ar gali netekejusi buti kriksto mama?
Paklausė Vaida Kovo 5, 2019 Tema: Krikštas Ar patėvis gali būti krikštatėviu?
Paklausė Inga Balandžio 24, 2019 Tema: Krikštas Ar krikšto tėveliu gali būti užsienio pilietis?
Paklausė Ieva Gegužės 14, 2019 Tema: Krikštas Ar krikštatėviais gali būti brolis ir sesuo?
Užduoti Klausimą

Temos


...