Tikėjimas ir aiškiaregiai/burtininkai

Paklausė Liucija Liepos 24, 2017 Tema: Religija
Teko atsidurti nemalonioje situacijoje, kada gana artimi žmonės atliko keistą ritualą, mano nuomone nesusijusį su krikščioniška religija. Kaip paliepė kažkokia jų minėta aiškiaregė,  jie šnekėjo rusiškai kažką panašaus į maldą ir po kiekvieno sakinio kiekvienas iš ten buvusių turėjo pasakyti savo vardą ir žiegnotis. Rusiškai supratau tik tiek, kad minėjo Dievo vardą. Po šio "ritualo" visiem įpylė išgerti švęsto vandens ir davė suvalgyti tos "aiškiaregės" keptų sausainių. Buvau sutrikusi, todėl nesiaiškinau kodėl jie taip daro, tačiau iki šiol seka blogas jausmas, kad čia buvo kažkoks užkalbėjimas. Ar esate kažką panašaus girdėję? Kaip tikinčiajam elgtis tokioje situacijoje?
Komentavo TomasG Rugpjūčio 15, 2017
Į tokias situacijas mes katalikai patenkame nes klaidingai suprantam ir vykdom  "mylėk savo artimą" ir "ramybės Jums" nuostatas. Mes neišvengiamai atsiduriame nepatogiose situacijose su grupe bendradarbiu ar giminės pobūvyje kada prasideda kalbos apie tikėjimą arba patenkame į veiklą, kuri su tikėjimu švelniai tariant prasilenkia.. tada elgiamės tyliai, arba antrinam tiems pagonims, pritariamai linksim, šypsomės, kad tik jie nesuprastų, jog mes viduje jiems priešinamės. Ir guodžiame save - juk turime mylėti artimą, jis nežino ką daro, o mes juk rodome krikščionišką meilę, su mumis jiems turi būti malonu bendrauti.. O iš tikrųjų bijome viešai pasipriešinti kad ir taktišku ramiu žodžiu, nes bendradarbiai pamatys ir gal atstums, o viršininkas sau pasižymės, ir kas žino gal išmes iš darbo.. o giminėj nuskambės va šitas/šita yra davatka, nelaimėlis jam gyvenime nesiseka o dar mums čia moralizuoja..
Taigi mes neturime kataliko normalios laikysenos socialinėje erdvėje. Mūsų dabartinė laikysena - nuosaiki, tyli, partizaninė. Tai peraugo į įprotį, mes susigyvenome su tokia padėtimi. Bet kai papuolam į panašias, klausime aprašytas situacijas, mums lieka nuosėdos dėl to kad buvome priversti iškęsti tas pagonių nesamones ir dėl to kad nepasipriešinom ar nepasišalinom nuo jų.
Tai va - dėl "šventos ramybės" mes tapom bailiais.. bijom prarasti darbus, bijom atstūmimo, bijom patyčių...
Tiesiog atsistoti ir pasakyti - "aš nesuprantu, ką čia Jūs darot" arba "Jūs čia šnekat nesamones" ir išeiti arba pradėti ginčytis jeigu yra gebėjimų ir nenorite prarasti pozicijų tarp tų žmonių, arba visu savo elgesiu rodyti panieką, tam kuo tie pagonys užsiima ir ką kalba. Tai yra kova, kur sausas iš balos neišlipsi...
O pravoslavai yra mėgėjai pagerti švęstą vandenį, bobučių užkalbėjimai ir visokie užpilai pas pravoslavus daug naudojami. Man irgi teko ir tą vandenėlį gerti ir užpilus vartoti už kompaniją taip sakant "dėl šventos ramybės", kad tik nieko neįžeisčiau... nuosėdos liko, nieko tame gero nėra, o kovoti reikia pradėti... gal nuo rytojaus:)
Komentavo Orchus Rugsėjo 18, 2017
anais laikais aiškiaregiai/burtininkai būdavo užmėtomi akmenimis už savo kenksmingą-pražūtingą veiklą...

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugpjūčio 31, 2017
Tai buvo burtų sumaišymas su krikščioniškais ženklais ir apeigomis, nuodėmingas dalykas, nes krikščioniški simboliai ir pašventinti dalykai naudojami kaip burtų priemonės. Tikinčiajam derėtų atsisakyti dalyvauti panašiose apeigose.
Užduoti Klausimą

Temos


...