Kaip atsilaikyti prieš kasdiene krišnaizmo įtaka namuose ir turėti tvirtą tikėjimą?

Paklausė Bohemia Vasario 15, 2016 Tema: Religija
Patarkite kaip turėti tvirtą tikėjimą? Vyras pradėjo domėtis krišnaizmu, dabar išgyvena pirmąjį atradimo džiaugsmą, nes jam viskas ten fainai, viskas teisinga ir gerai. Neturiu nieko prieš kitas religijas, bet jau daugelį metų esu praktikuojanti katalikė, tačiau namie girdint pastovias Hare Krishna mantras ir argumentus, kuo krišnaizmas geriau už krikščionybę, apima kažkokia priešprieša, vidinis skausmas ir neviltis. Kai bandau sakyt vyrui tai, jis tik numikia, kad nusikalbu, o jei paminiu, kad jis net gal nori mane atitolinti nuo mano įsitikinimų, sako, kad tikrai ne, bet mane visa tai veikia. Vienu metu net buvau pagalvojus, kad gal reikia ir man tuo domėtis, dalyvavau keliuose renginiuose, bet tai taip svetima, nors nemeluosiu, labai viskas stringa į pasąmonę. Kaip neišklysti iš kelio?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Vasario 26, 2016
Tikriausiai atėjo vienas iš tikėjimo išbandymo periodų Jūsų gyvenime. Reikia ištverti ir išlaikyti ištikimybę tikėjimui ir Kristui. Mūsų tikėjimas leidžia pažinti asmeninį Dievą ir su juo turėti asmeninį santykį, leidžia Dievą pažinti per Jo ir Žmogaus Sūnų Jėzų Kristų. Tai daug giliau ir asmeniškiau, negu budistinės pakraipos beasmenės dievybės. Norint atsilaikyti tikėjimo kovose, pirmiausia reikėtų apsiginti nuo įtaigios informacijos: nedalyvauti jų renginiuose ir darbuose, geruosius darbus daryti savo Bažnyčioje. Aišku, ir melstis, ir gilintis į savo tikjėjimą.
Užduoti Klausimą

Temos


...