Ar katalikai neturi būti vegetarai?

Paklausė Justinas Rugsėjo 8, 2015 Tema: Religija
Žmonės vartoja labai daug mėsos ir žuvies, kuri iš esmės yra vienokia ar kitokia skerdiena.

Taigi norėčiau atsakymų į šiuos klausimus:
1. Ar, remiantis mūsų religijos aspektais, yra moralu valgyti kitus gyvus padarus, kuriuos planuotai naikiname tam, kad galėtume juos suvartoti?
2. Ar gali būti, kad Jėzus buvo vegetaras?
3. Jei galima mums valgyti kitus gyvūnus, kodėl žmogus tapo išskirtinis ir pats nėra maistas kitiems?
Komentavo TomasRomas Rugsėjo 14, 2015
GJK,
1 ir 3 klausimams atsakymai:
"Dievas palaimino Nojų bei jo sūnus ir jiems tarė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę. 2 Bijos jūsų ir drebės prieš jus visi žemės gyvuliai, visi padangių paukščiai – visa, kas juda žemėje, ir visos jūros žuvys. Į jūsų rankas jie yra atiduoti. 3 Kas juda ir yra gyva, bus jums maistui. Duodu juos visus jums, lygiai kaip daviau jums žaliuosius augalus.[i1] 4 Tiktai mėsos su jos gyvybe, su krauju joje, nevalgysite. 5 Taip pat ir už jūsų kraują, jūsų gyvybę[i2] reikalausiu atsiskaityti: iš kiekvieno gyvulio to reikalausiu ir iš žmonių – iš kiekvieno už artimo kraują – reikalausiu atsiskaityti už žmogaus gyvybę.
6 Kas išlieja žmogaus kraują,
to asmens kraują taip pat išlies žmogus,
nes pagal savo paveikslą
Dievas sukūrė žmogų." (Pr 9, 1-6).
2.Senajame Testamente dauguma aukų buvo gyvulinės, Kunigų, Skaičių, Pakartoto Įstatymo Knygose yra tiksliai ir labai daug parašyta kokios tos gyvulinė aukos buvo ir kaip valgomos kunigo ir aukojusiųjų Viešpaties Dievo akivaizdoje. Taip pat šiose Knygose yra parašyta kokios aukos buvo atnašaujamos Viešpaties Dievo nurodytoms Šventėms, o kadangi mūsų Dievas Jėzus Kristus būdamas vaikas gyveno pagal Mozės Įstatymą (kitaip - pagal Seną Testamentą) Jis irgi privalėjo Švęsti ir valgyti, kitaip būdavo numatytos bausmės nešvenčiantiems, norint jas išpirkti - vėlgi aukojamos gyvulinės aukos, vėlgi valgant jas Viešpaties Dievo akivaizdoje, tai išeina: mūsų Dievas Jėzus Kristus ištiesų valgė mėsą.

P.S. Yra draudimas žaloti, ar užmušti neskirtą valgymui nekaltą gyvulį, konkrečiau jau minėtose Knygose.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 28, 2015
1. Katalikų tikėjimas nedraudžia valgyti gyvūnų mėsą todėl jos auginti maistui ir valgyti galima.

2. Jėzus nebuvo vegetaras (valgė Velykų avinėlį ir t.t.).

3. Žmogaus negalima lyginti su gyvūnais, kadangi esminiai nuo jų skiriasi: turi protą, laisvą valią ir sielą. Tačiau kai kurie gyvūnai žmonių kūnus sumedžioja, randa ir ėda, ir ta prasme žmogus jiems gali būti maistu.
Užduoti Klausimą

Temos


...